Priedas Nr.1

 

Aukciono mokesčiai

 1. Aukciono užstatas 300 eur.

 2. Aukciono laimėjimo mokestis 160 eur su PVM.

 3. Tiekėjo sėkmės mokestis 60 eur su PVM.

 4. Exporto užstatas. Tai 21% suma nuo automobilio pirkimo kainos. Pvz: automobilio pirkimo kaina 10.000 eur – eksporto užstatas 2100 eur.

Auction Fees

 1. Auction deposit 300 eur.

 2. Auction winning fee 160 eur including VAT.

 3. Supplier success fee 60 eur including VAT.

 4. Export deposit. This amount is 21% of the purchase price of the vehicle. For example: the purchase price of the vehicle is 10.000 eur – export deposit 2100 eur .

Налоги аукциона

 1. Залог аукциона 300 евро.

 2. Налог за выигрыш на аукционе 160 евро включая НДС.

 3. Налог за успех поставщика 60 евро включая НДС.

 4. Залог экспорта. Эта сумма составляет 21% от стоимости покупки автомобиля. Например: цена покупки автомобиля 10.000 евро - залог экспорта 2100 евро.

 

Atsisiųsti dokumentą

 

 

back to top
Filters